Asbestsanering

Vi utför asbestsanering och asbestanalyser. Kontakta oss för hjälp.

Asbest finns i många olika byggnader och användes en bit in på åttiotalet.

Vid skador, renovering eller rivning kan vi hjälpa till med att avgöra om det föreligger risk för asbestexponering. Utbildad personal kan ofta avgöra på plats om materialet innehåller asbest, i annat fall skickas materialet till laboratorie för analys. Asbest finns bl a i kakelfix/fog, eternitskivor, tak och fasad, ventilationstrummor, på vattenrör, golvmattor, lim m.m.