Övriga tjänster

Isblästring

Isblästring/torrblästring är en skonsam och effektiv metod för rengöring av maskiner, detaljer och övriga utsatta ytor. Isblästring är bra ur miljöperspektiv eftersom metoden är helt torr och lämnar inga restprodukter, då det enda avfallet är den ursprungliga föroreningen.

Betongslipning

Vi utför betongslipning på olika sätt:

  • Vid renoveringsarbete slipar vi bort limrester och fästmassor för att få ett jämnt golv
  • Vid asbestsanering slipar vi bort asbesthaltigt material från golv
  • Vid t ex vattenskador renslipar vi golv för att öka på avfuktningsprocessen

Ett målat gammalt industrigolv renslipar vi och polerar upp till en fin yta, eller applicerar en "dammbindare" för att få ett lättskött golv att underhålla. Vissa golv ska inte vara finslipade, då erbjuder vi en ytfräsning för en mer ojämn yta.

Betongslipning Betongslipning av betongbjälklag i brandskadat flerfamiljshus.

Rivningsarbete

I samband med brand och vattenskador utför vi en effektiv ren rivning i fastigheter. I bra samarbete med byggbolag utför vi rivningsarbete, ofta hela utrivningar av golv, väggar mm på företag, eller hela kontorsvåningar

Byggstädning

Vi utför byggstädning åt flera ledande byggbolag. Oftast är det en slutstädning på en färdig byggentreprenad
Vi erbjuder även en service som innebär att vi kontinuerligt kommer ut på byggarbetsplatsen och rengör allt ifrån damm och byggspill. En återkommande rengöring innebär en bättre arbetsmiljö på byggarbetsplatsen.

Fasadrengöring

Vi erbjuder fasadrengöring på alla fasader.
Vi utför fasadtvätt till företag och privatpersoner. Rengöring görs på olika sätt, vissa med enbart hetvatten och högtryck, andra även med kemikalier.
Vi använder effektiva och miljömässigt godkända metoder och smuts som tvätta bort kan vara från trafiken, sot, alg eller mossbeväxning. Plåtfasader och andra starkare fasader kan vi hetvattenblästra för att få bort gammal färg och smuts inför en ommålning.

Takrengöring

Vi gör takrengöring på alla typer av takbeläggningar - plåt, papptak, tegel- och betongtak. Varje beläggning är olika och kräver olika rengöringssätt. Vi kan metoderna för att ditt tak ska få så lång livstid som möjligt.