Mögelsanering

Vi har rätt personal och utrustning för rivningsarbete där mögel förekommer.

Vid många skade- eller rivningsobjekt förekommer farligt mögel på gips och trä. För en nästan dammfri rivning använder vi oss av modern utrustning, luftrenare, stora dammsugare samt lättarbetad personlig skyddsutrustning.

Vi har kunskapen om rätt kemikalieanvändning vid mögelsanering.

Mögelsanering