Torrsug

Kapaciteten på vår kraftfulla torrsug och dimensionen på slangarna gör att vi kan utföra en mängd olika specialuppdrag.
Maskinen kan suga tex. flis, betongmassor, singel och asbestavfall. Maskinen kan även blåsa in makadam i grunder eller blåsa upp makadam på ett högt tak.
Farligt avfall och övrigt avfall transporteras på ett säkert sätt till anpassad avfallsanläggning.
Vid beställning av jobb eller frågor gällande torrsugen kontakta: Marcus Ekström 076-861 69 89 marcus@jtsanering.se