Vi utför asbestsaneringar och ombesörjer asbestanalyser i samarbete med PK Group!

Asbest finns i många olika byggnader och användes en bit in på åttiotalet. 

Vid skador, renovering eller rivning kan vi hjälpa till med att avgöra om det föreligger risk för asbestexponering. Utbildad personal kan ofta avgöra på plats om materialet innehåller asbest, i annat fall skickas materialet till laboratorie för analys. Asbest finns bl a i kakelfix/fog, eternitskivor, tak och fasad, ventilationstrummor, på vattenrör, golvmattor, lim m.m.

JT Sanering har mångårig erfarenhet av saneringsarbete på alla nivåer och från alla möjliga situationer.
Johan Trybom, Grundare

ett axplock av våra samarbetspartners

VÄXJÖ

KALMAR

KARLSKRONA

OSKARSHAMN

Kontaktformulär för frågor och offerter