obligatorisk ventilationskontroll

OVK är en förkortning av obligatorisk ventilationskontroll och infördes då en rad studier visade att ventilation i svenska byggnader var dåliga.

Studien konstaterade även att det finns ett klart samband mellan ventilation i byggnader och hur barn mår.

En bra ventilation tar inte bort risken för astma, allergi mm men förutsättningar för att förbli friska blir bättre.

Besiktning syftar till att kontrollera funktionen i er ventilationsanläggning stämmer överens med gällande bygglagstiftning.

I samband med OVK utförs oftast rensning av anläggningen då ett smutsigt system ger ett sämre resultat.

En av de viktigaste punkterna vid besiktningen är att luftflöden stämmer överens med de krav som ställdes på systemet när det byggdes.

JT VentilationsTeknik är ett företag med över 30 års erfarenhet i branschen.
Johan Trybom, Grundare

ett axplock av våra samarbetspartners

Vi är ett företag med över 30 års erfarenhet i branschen.

VÄXJÖ

Kalmar

© JT VentilationsTeknik, 2020

Kontaktformulär för frågor och offerter