Torrsug

Kapaciteten på vår kraftfulla torrsug och dimensionen på slangarna gör att vi kan utföra en mängd olika specialuppdrag. Maskinen kan suga tex. flis, betongmassor, singel mm. Maskinen kan även blåsa in makadam i grunder eller blåsa upp makadam på ett högt tak. Farligt avfall och övrigt avfall transporteras på ett säkert sätt till anpassad avfallsanläggning.

Vid beställning av jobb eller frågor kontakta:

ett axplock av våra samarbetspartners

VÄXJÖ

KALMAR

KARLSKRONA

OSKARSHAMN

Kontaktformulär för frågor och offerter