VENTILATIONSRENGÖRING

VENTILATIONSRENGÖRING

Inomhusmiljön är viktig oavsett om det handlar om skolor, kontor, lägenheter eller villor. Damm och smuts samlas i kanaler, böjar, ventiler, fläktar och gör att ventilationsanläggningen fungerar sämre. Att rengöra i ventilationsanläggningen är en viktig del för att uppnå full funktion och ett bra inomhusklimat. 

JT VentilationsTeknik är ett företag med över 30 års erfarenhet i branschen.
Johan Trybom, Grundare

ett axplock av våra samarbetspartners

Vi är ett företag med över 30 års erfarenhet i branschen.

VÄXJÖ

Kalmar

© JT VentilationsTeknik, 2020

Kontaktformulär för frågor och offerter