Ventilationsrengöring

Ventilationsrengöring

nomhusmiljön är viktig oavsett om det handlar om skolor, kontor, lägenheter eller villor. Damm och smuts samlas i kanaler, böjar, ventiler, fläktar och gör att ventilationsanläggningen fungerar sämre. Att rengöra i ventilationsanläggningen är en viktig del för att uppnå full funktion och ett bra inomhusklimat.

JT Sanering har mångårig erfarenhet av saneringsarbete på alla nivåer och från alla möjliga situationer.
Johan Trybom, Grundare

ett axplock av våra samarbetspartners

VÄXJÖ

KALMAR

KARLSKRONA

OSKARSHAMN

Kontaktformulär för frågor och offerter