Jouren är för den som akut behöver hjälp vid tex brand eller vattenskador, frågor gällande övrig sanering av tex mögel asbest mm. hänvisar vi till ordinarie kontorstid 07:00-16:00

VÄXJÖ KONTORET

Karlskrona KONTORET

Kalmar KONTORET

Oskarshamns KONTORET

VÄXJÖ

KALMAR

KARLSKRONA

OSKARSHAMN

Kontaktformulär för frågor och offerter